The stories seem to pan out rather than start, or even open, and the function of detail, narrative devices, significance of names, location and time, etc. becomes more and more significant, as what is left out (often associated with actual absence) becomes even more effective than what is actually in the words, so imaginatively skillful in their choice.
— Maria Grech Ganado
You could say that emarginisation is a common theme to all of Azzopardi’s stories. None of the women are your run-of-the-mill characters. They are strong, strange, obsessive, stubborn, yes, but never ordinary.
— Ramona Depares, Sunday Times of Malta
Bħall-ktieb Kulħadd Ħalla Isem Warajh li Clare Azzopardi nidiet jumejn ilu. Din hija ġabra ta’ tmien stejjer dwar tmien nisa (attwalment tmien protagonisti għax fil-fatt hemm aktar minn tmienja). Minn dak li tikteb Azzopardi fid-daħla tagħha, il-qarrej jintebaħ minnufih li huma stejjer veri, bijografiji qosra, il-kronaka tal-ħajja privata ta’ nisa li hija taf mill-viċin ħafna jew mill-bogħod, imma tafhom. Tmien ritratti, jew tmien filmati li jberrħu dak li huwa privat. Bħal ngħidu aħna r-rakkont tar-relazzjonijiet sesswali ta’ Sandra mal-ġuvintur kollha li kellha storja (inevitabilment imqallba) magħhom hi u ġġorr il-weġgħa li ma kinitx l-isbaħ tifla fil-klassi. Jew Rita ġġorr id-diżappunt il-kbir ta’ żewġha fis-skiet hija u tipprepara ċ-chips lilu u lit-tfal tal-iskola fejn taħdem u tispiċċa biex lanqas tmur għall-funeral ta’ missierha.

Ir-ritratt, allura, isir id-dokument li jibqa’ jgħix anki wara li tispiċċa l-istorja. Bħar-ritratt ta’ Gracey li għadha tmur tipprova ż-żraben għoxrin sena wara li mietet. U, terġa’, ir-ritratt isir l-istorja fiha nfisha ġaladarba r-realtà tispiċċa minħabba ż-żmien. Kuntrarju għar-ritratt ta’ Rossoni, Clare li tirrakkonta ma tippużax quddiem il-weġgħat u t-traġedji ta’ dawk li żżur. Ma tibdilx lilha nfisha fi protagonista minkejja l-kuntatt, iżda tinsab hemm, tempatizza u titlobna nissimpatizzaw ma’ dawn in-nisa li anki jekk imġibthom mhux dejjem tinħass jew titqies leġittima, hemm storja mnikkta warajha. Kuntrarju għal Rossoni taħt l-Arbeit Macht Frei, il-kittieba ma titbissimx (lanqas fir-ritratt tagħha – dak veru – fuq il-qoxra tal-ktieb.) L-istejjer f’din il-ġabra huma mudlama u skuri daqs il-kopertina un-nikta tar-rakkonti trattata b’delikatezza u sensitività kbira. Kulħadd Ħalla Isem Warajh huwa ktieb ta’ mara dwar xi nisa ul-irġiel tagħhom jew l-irġiel li kienu magħhom. L-istorja tagħhom hija stramba daqshom.
— Immanuel Mifsud, Illum
Azzopardi’s ability to tell such unpredictable stories serves to further draw the reader’s attention to every word, every turn of events, and every snatch of dialogue that she elicits from the normal people, living at the turn of the 21st Century. Despite their meticulous organisation, these stories are far from stylised or excessively literary - quite the contrary ...
— Adrian Grima, Il-Linja l-Ħadra