By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Policy for more information.
All blog posts
22/9/23

Castillo minn fuq il-karti għal fuq il-palk u l-istejġ

Din it-taħdita se ssir grazzi għall-KNK f'Ottubru li ġej waqt il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb. Flimkien mat-TakeTwo u Simone Spiteri se niddiskutu l-adattament ta' Castillo kemm għal fuq il-palk kif ukoll għall-film bi script ġdid ta' Carlos Debattista u direzzjoni ta' Abigail Mallia.