By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Policy for more information.
All blog posts
10/10/23

Daphne - a memorial in verse

Din il-ġabra ta' poeżiji li editjajt flimkien ma' Miriam Calleja għadha kif ġiet ippubblikata minn PEN Malta u Midsea Books. Hija ġabra-mafkar. Mafkar li se jibqa', li mhux se jkissrulna u ma jistgħux ineħħulna. Dal-versi-fjuri-jnemnmu ma jistgħux jiġu xkupiljati, ma jistgħux jiġu mormija. Dal-versi se jibqgħu. Dal-poeżiji ġew stampati biex niftakru u nfakkru. Niftakru f'dak li qalet Daphne, infakkru lil dawk ta' fuqna li mhux se naqtgħu qalbna. Dal-versi jirrakkuntaw lil Malta mill-ġdid, lil Malta ta' qabel il-bomba u Malta ta' wara l-bomba. Din hija l-protesta tal-poeti, xi drabi rrabjata, drabi oħra siekta, f'xi waqtiet b'qalb maqtugħa, f'waqtiet oħra mimlija tama.