By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Policy for more information.
All blog posts
4/10/23

nofs-djalogi_2

L-ewwel liltqajna kien Beirut. Fil-hotel Mayflower. Kien festival ħelu immens dak ta'Beirut. Niftakarna fit-traffiku għal ħin twil u lilek, Khaled, niftakrek tiela'u nieżel minn fuq tal-linja biex tpejjep. It-triq dejjem kienet waħda qasiraimma t-traffiku dejjem kien ikun iġġammjat u int ma kellekx paċenzja tistennabilqiegħda għal sigħat twal. Allura kont tinżel, tixgħel sigarett bil-kwiet,tpejpu kollu, u terġa' titla'. U forsi nkunu mxejna ġiex metri? Bilkemm. Dankien l-2012. U ma nafx kemm-il sigarett pejjipt miegħek. Imma ħafna. Għax dakiż-żmien kont għadni ċumnija u kienet wisq sabiħa din li meta nkun mistiednagħal festival nintefa' ma' min ipejjep. Il-kittieba li jpejpju dejjem ikunu inqasstrambi, jew iktar interessanti, jew iktar għalabiebhom. Niftakrek dejjemtidħaq, Khaled. Minkejja kollox, int kont dejjem tidħaq. Niftakrek b'idekmiksura għax kienu tawk xebgħa s-suldati waqt funeral ta' sieħbek. U int xortawaħda kont il-ħin kollu tidħaq. Imbagħad niftakrek Malta ... fi flett ċkejkenġo Paceville. Kien daħna l-flett dik id-darba. Niftakrek tgħidli liem'hil-iktar ħaġa li dejqitek mir-rumanz, u jien għedtlek iż-żejżiet ... madonnakważi f'kull paġna, u int tidħaq u tidħaq u tgħidli imma jekk ma niktibx fuqiż-żejżiet, in-nies ma jixtruhx, le? Kienet diffiċli tirrabja ma' xi ħaddbħalek. Imbagħad l-aħħar darba li rajtek, id-dar tagħna, tiegħi u Albert. Ukilna u dħaqna u bkejna u naħseb li sadattant kont qtajt is-sigaretti, mhuxint, imma jien. Allura xrobna ħafna minflok, u għedtilna ħafna anedotti uħudtal-biki, imma int dejjem għedthom bid-daħqa bħal dik id-darba meta kontfil-kafetterija li kont tħobb tmur tikteb fiha u l-wejters bdew jgħidulek biextitlaq għax qed jibbumbardjaw u int għedtilhom, le ta, hawn se nibqa' u jekkimmut waħlu plakka: hawnhekk kien ikun hawn Khaled jikteb, jixrob u jpejjep uissa miet. Eħħ Khaled, Khaled. Issa għandi jien aneddotu għalik, ma tafux danint. Għad għandi l-marka tal-magg kafè fuq il-mejda tal-kċina tiegħi. L-aħħarkafè li xrobna flimkien. Niftakarni, dik il-lejla li ġejt għandna, ngħid lilAlbert, ara Khaled ħalla biċċa minnu warajh stampata fuq il-mejda. U dħaqnaflimkien. Għedna, issa nibqgħu ngħidu, Hawnhekk kien hawn Khaled Khalifa, kiel,xorob, daħaq, u tant ħa gost, li ħalla biċċa minnu warajh. Nibdew ngħidu n-niesjiġu jarawha. Eħħ Khaled, Khaled, ħallejt bil-wisq iktar warajk għażiż,bil-wisq wisq iktar. Issa strieħ ħabib, strieħ.